Mission statement

Flag of the United Arab Emirates Czech flag Danish flag German flag British flag Flag of Estonia French flag Croatian flag Hungarian flag Italian flag Flag of South Korea Flag of the Nederlands Flag of Norway Polish flag Russian flag
Help us adding more translations!

Tervetuloa!

Me, yksityisen Atemschutzunfaelle.eu -sivuston väki, olemme saksalaisten, belgialaisten ja luxenburgilaisten vakinaisten- sekä sopimuspalokuntien henkilöstöä. Tavoitteemme on parantaa savusukellusturvallisuutta, ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia, sekä tarjota tietoa uusimista tekniikoista, taktiikoista ja tutkimustuloksista.

Tätä varten analysoimme Saksassa, ja muualla Euroopassa, Amerikassa (erityisesti Yhdysvalloissa), Aasiassa ja Afrikassa tapahtuneita onnettomuuksia. Johtopäätöksenä havainnoistamme voimme väittää, että viisi suurinta syytä tapaturmiin savusukelluksen yhteydessä ovat:

Rajoittaaksemme näiden tapahtumien seurauksia, pyrimme tarjoamaan kehittyneintä palontorjunta teknologiaa, uusia taktisia näkemyksiä (myös Saksan ulkopuolelta) ja auttaa valitsemaan tarkoituksenmukaista välineistöä ja kalustoa (huomioon ottaen sekä laki-, että käytännön asiat)

Lisäksi tarjoamme tietoa ongelmista, jotka liittyvät välineisiin yleensä, varsinkin paineilmalaitteisiin, jotta muutkin samoista ongelmista kärsivät saavat tietoa aiheesta.

Tärkeimpänä, tarjoamme tietoa harjoituspaikoista aksassa ja muualla maailmassa, varsinkin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Latausosiostamme löydät runsaasti korkealaatuista arjoitusmateriaalia pelastuslaitoksesi tai palokuntasi käyttöön. Löydät myös onnettomuusanalyysejä sekä tietoa niiden ehkäisystä. Tarjoamme myös laajan valikoiman linkkejä laadukkaiksi toteamillemme internetsivustoille.

Parantaakseen palomiesten tietotaitoa, Atemschutzunfaelle.eu (suomeksi savusukellusonnettomuudet) osallistuu useisiin erilaisiin tapahtumiin (kts. referenssit) useissa Euroopan maissa.